Nabízím zpracování kompletní statické části dokumentace v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby - statické posuzování, návrhy stavebních konstrukcí, oprav a rekonstrukcí budov. Přebírám osobní zodpovědnost za správnost, celistvost, úplnost projektové dokumentace, bezpečnost a proveditelnost dle mnou vypracované projektové dokumentace.

Statický posudek se může zabývat například: 

 • posouzením změny zatížení nebo změny užívání místnosti nebo budovy
 • posouzením dílčí stavební úpravy (např. vybourání otvoru v nosné zdi, střešní vestavba atd.)
 • posouzením stavebně-technického stavu objektu obecně (např. před rekonstrukcí nebo koupí)
 • statickým posouzením při přestavbě bytových jader
 • plánu pro pasportizaci
 • expertním a znaleckým posudkem při určování příčin poruch stavebních konstrukcí
 • návrhy statických zajištění a sanačních opatření

Škála případů, kdy je potřeba vypracovat statický posudek je opravdu nepřeberná, proto neváhejte a kontaktujte mne.

Pro vyhotovení statického posudku je vždy nutná prohlídka statika na místě. Po telefonu nebo ze zaslaných fotografií se dá předběžně odhadnout pouze typ možného problému, rozhodně však nelze bez fyzické prohlídky na místě statický posudek vypracovat. Stejně tak stanovit cenu tzv. na dálku lze jen přibližně.

 • Rovněž poskytuji konzultace a poradenskou činnost pro projekční a architektonické kanceláře, ale i drobné stavebníky.       
 • technické a autorské dozory při provádění stavby
 • překlady technických textů dokumentace, zpráv, výkresů do a z angličtiny. 

Konzultace poskytuji po předchozí domluvě a to čtyřmi způsoby: písemně, telefonicky  a nebo osobně. Pro bližší informace mne prosím kontaktujte.

Mám zkušenosti s navrhováním prakticky všech typů běžně prováděných konstrukcí.   

 • Dle materiálu:   - betonové konstrukce
 •                              - železobetonové konstrukce
 •                              - ocelové konstrukce
 •                              - dřevěné konstrukce (rostlé dřevo, lepené dřevo)
 •                              - zděné konstrukce
 •                              - spřažené konstrukce (beton - dřevo, beton - ocel)

Ceny služeb jsou stanovovány individuálně podle typu, náročnosti a rozsahu dané zakázky a vycházejí z honorářových řádů ČKAIT a tržních podmínek. 

Ceny statických posudků lze upřesnit pouze po prohlídce místa, po telefonu nebo ze zaslaných fotografií lze cenu pouze odhadnout.

Cenová nabídka je poskytována na vyžádání, je bezplatná a v průběhu projekčních prací se nemění s výjimkou závažných důvodů, jako je třeba zásadní změna zadání.

Kontakt

Ing. Radek Hrma +420 722 270 436

Působnost celá ČR !
radek.hrma@gmail.com