Jsem autorizovaný stavební inženýr se specializací na nosné konstrukce a statiku pozemních staveb. Po několikaleté praxi ve statické projekční kanceláři Alston s.r.o a dvouleté stáži v zahraničí (Austrálie) jsem se osamostatnil a v současné době vykonávám projekční činnost jako OSVČ.

    Obecně se jedná o vypracování části dokumentace:                                            D.1.2 Stavebně konstrukční řešení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.                

    Spolupracuji s několika projekčními kancelářemi, ale i se samostatnými projektanty-živnostníky. V případě zakázky většího rozsahu mám možnost spolupráce s dalšími zkušenými statiky, popř. specialisty v dalších souvisejících profesích, tedy na vaší zakázce může v případě potřeby pracovat celý tým velmi zkušených odborníků, kteří udělají vše pro to, aby byla zakázka vypracována v té nejlepší kvalitě!

    Ke každému zákazníkovi se snažím přistupovat individuálně, neboť zastávám názor, že každý člověk  je individuální osobnost a vyžaduje jiný přístup. Snažím se zákazníkovi naslouchat a vyhovět jeho přáním.

    Vždy se snažím zákazníkovi trpělivě vysvětlit všechna případná omezení jeho představ a přání. Bohužel někdy nelze zákazníkovi vyhovět na 100%, ale kompromis lze nalézt VŽDY! A zatím se mi pokaždé podařilo zákazníkovi navrhnout řešení, které vyhovovalo jeho představám - vizuálním i ekonomickým - a současně bylo bezpečné a spolehlivé.

    Kladu důraz na soustavné vzdělávání formou odborných seminářů a školení nejen v rámci programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT, ale také na samostudium prostřednictvím odborné literatury .

Základní informativní reference lze získat na:

 

Kontakt

Ing. Radek Hrma +420 722 270 436

Působnost celá ČR !
radek.hrma@gmail.com